جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ایمیل های داده شده مکاتبه کنید.
Email:ads@safireaflak.ir

ایمیل:      ads@safireaflak.ir 

 


تعرفه تبليغات در صفحه اصلي و جانبی سايت
موقعیت   سایز  هزینه ماهیانه (ریال) توضیحات
 ارتفاع  عرض
A1  60  420  5.000.000  هدرصفحه اول وكليه صفحات
A2  90  190  2.000.000 صفحه اصلي -ستون سمت راست
A3 90  220  2.000.000 صفحه اصلي-ستون سمت چپ
 A4  240 120 2.000.000  صفحه اصلی- ستون تبلیغات
 A5  240  120 1.000.000  صفحات داخلی -ستون سمت راست
B1  90 220 1.000.000  صفحات داخلي - ستون سمت چپ
B2  - -  500.000 تبلیغات متنی
اخبار استان
اخبار پربازدید